Innehåll

1. Allmänt
Forntiden
De första bönderna
2. Kollonisationen
3. Första omnämnandet
Älvsborgs lösen 1571
4. Nöd och elände under stormaktstiden
5. De första beskrivningarna av byarna
6. Stora Nordiska kriget
7. Avvittringen
Skiftesreformer
8. Befolkningsökning
9. Några familjer
10. Skolor och skolbygge
En skoldag för 100 år sedan
11. Långnäs Handelsförening och andra affärer
12. Elektrifieringen
13. Byar i förvandling
14. Sammanfattning
15. Källor
16. Exkurs 1 - Per Clemetsson
17 Exkurs 2 - Johan Erik Nyström
18 Exkurs 3 - Alvina Ahlström
19 Exkurs 4 - Adolf Hjort
Åter till Albuf-startsidan

Exkurs 2 – Johan Erik Nyström

Johan Erik Nyström föddes den 1 mars 1822 som son till Mathias Nyström och hans hustru Brita Katarina Olofsdotter på Alvik nr 3/16 mantal. I familjen föddes ytterligare sju pojkar och tre flickor, av vilka fyra avled sommaren 1852 i en nervfeberepedemi.

 

Johan Erik som tidigt fick hjälpa sin far i jordbruket lär, förutom av sin mor, ha inhämtat en del kunskaper i räkning och välskrivning vid Selets bruksskola och redan vid fjorton års ålder var han i stånd att tjänstgöra som privat skolmästare för bygdens barn. Sedan han läst för prästen fick han plats som skrivare hos häradshövding L O Boström i Luleå gamla stad.

 

I juni 1842 reste han för egna medel till Härnösand för att där ta examen i de ämnen som fordrades för en lantmäteriexamen. Efter praktik i Ångermanland reste han 1844 till Stockholm, där han i april 1845 avlade examen. Efter fyra år som lantmäteriauskultant i Västernorrlands län förordnades han i april 1849 till vice kommissionslantmätare i Norrbottens län. År 1857 förordnades han till styresman för avvittringsverket i Norrbotten och kom som sådan att leda och slutföra skattläggningen och avvittringen i länets flesta kommuner. År 1860 utnämndes han till förste lantmätare i Norrbottens län och år 1879 till landstingets representant i riksdagens första kammare, vilket mandat han innehade under tio riksdagar.

 

I över trettio år var Johan Erik Nyström även verksam i Luleå stad. Bl a som stadsfullmäktiges ordförande, ledamot av stadsfullmäktige, brandchef, ordförande i muddringsdirektionen och ledamot i landstinget. Vidare var han vice ordförande i nödhjälpskommittén som bildades för nödens lindrande år 1867, styrelseledamot och bankofullmäktiges ombud vid riksbankens filial i Luleå samt under tjugo år direktör i Västerbottens Enskilda Bank.

 

De stora politiska frågor som Nyström stred för var framför allt norra stambanans byggande och försvaret i norra Sverige. Tyvärr fick han aldrig uppleva när stambanan utsträcktes till Norrbotten eller när Bodens fästning uppfördes. Ty under riksdagsarbete i Stockholm avled han i sviterna av en svår förkylning den 23 februari 1889.

 

Johan Erik Nyström var gift med Therése Eleonora von Hedenberg, dotter till landshövdingen i Norrbottens län, Carl August von Hedenberg. Äktenskapet var barnlöst.

 

På webben sedan september 2002
Uppdaterad fredag 11 april, 2003