Innehåll

1. Allmänt
Forntiden
De första bönderna
2. Kollonisationen
3. Första omnämnandet
Älvsborgs lösen 1571
4. Nöd och elände under stormaktstiden
5. De första beskrivningarna av byarna
6. Stora Nordiska kriget
7. Avvittringen
Skiftesreformer
8. Befolkningsökning
9. Några familjer
10. Skolor och skolbygge
En skoldag för 100 år sedan
11. Långnäs Handelsförening och andra affärer
12. Elektrifieringen
13. Byar i förvandling
14. Sammanfattning
15. Källor
16. Exkurs 1 - Per Clemetsson
17 Exkurs 2 - Johan Erik Nyström
18 Exkurs 3 - Alvina Ahlström
19 Exkurs 4 - Adolf Hjort
Åter till Albuf-startsidan

Långnäs Handelsförening och andra affärer

Den 6 maj 1905 sammankallades byborna i Ale , Alvik och Långnäs till sammanträde i Långnäs, för att diskutera intresset för bildandet av en kooperativ affär. Den stora bristen på affärer var troligen orsak till detta agerande. Det fanns bara två små affärer i bygden, nämligen "Västigårds-moran" Lovisa Vikströms nederlagsförsäljning i sin farstukammare och J P Samuelssons likartade försäljning hemma på sin gård ”Alvik-Vest”. Tidigare hade även nederlagsförsäljning funnits ”isi Hvitmersch” i Långnäs. På mötet beslöt man att bilda en handelsförening och den kom att kallas Långnäs Handelsförening UPA. Man valde också styrelse och till butikslokal hyrde man Isak Olof Johanssons gård. Föreståndare blev L A Pettersson som fick 1.200 kr per år plus vedbrand och lyse i butikens farstukammare. Handelsföreningen hölls öppen under tiden oktober-maj kl 07-19 och under sommarhalvåret kl 07-18. I butikslokalen drog man också in telefon för allmänheten.

 

År 1910 beslöt man sig för att köpa en egen affärslokal och en gammal gård inköptes för 500 kr. Tomt skänktes av Alfred Lindström i Långnäs strax öster om skolan i byn och där blev affären kvar till 1955 då man flyttade till gränsen mot Alvik och byggde ny lokal. Den nya affären kom att kosta föreningen över 100.000 kr, varav 80.000 kr lånades.

Till en början hade man stor framgång och fick många medlemmar. När medlemsantalet var som störst var det hela 232 personer. År 1920 och 1922 fick man dock konkurrens när Tycko Olsson och Albin Nilsson öppnade diverseaffärer i Alvik. På 1950-talet öppnade även Konsum filial i Alvik och när konkurrensen hårdnade började man förlora kunder och affärerna gick sämre. År 1966 begärdes handelsföreningen slutligen i konkurs eftersom man ej klarade av att betala sina skulder. Sedan såldes varulagret och huset på auktion och idag är byggnaden privatbostad.

Bild från Långnäs Handelsförening i slutet av 1920-talet. Foto Adolf Hjort.På webben sedan september 2002
Uppdaterad fredag 11 april, 2003