Innehåll

1. Allmänt
Forntiden
De första bönderna
2. Kollonisationen
3. Första omnämnandet
Älvsborgs lösen 1571
4. Nöd och elände under stormaktstiden
5. De första beskrivningarna av byarna
6. Stora Nordiska kriget
7. Avvittringen
Skiftesreformer
8. Befolkningsökning
9. Några familjer
10. Skolor och skolbygge
En skoldag för 100 år sedan
11. Långnäs Handelsförening och andra affärer
12. Elektrifieringen
13. Byar i förvandling
14. Sammanfattning
15. Källor
16. Exkurs 1 - Per Clemetsson
17 Exkurs 2 - Johan Erik Nyström
18 Exkurs 3 - Alvina Ahlström
19 Exkurs 4 - Adolf Hjort
Åter till Albuf-startsidan

Källor och för den som vill läsa mer

De källor som jag använt mig av för att sammanställa denna artikel om byarna Alvik och Långnäs är, förutom diverse arkivmaterial, följande:

 

Allmänt om Norr- och Västerbotten;

• Övre Norrlands historia I-IV (Umeå 1962, 1965 och 1974).

 

Luleå kommun;
• Nordberg, Albert; Luleå sockens historia I-II (Luleå 1965 och 1970)
• Nordström, August; Luleåkultur (Luleå 1925).
• Lundholm, Kjell – Nyström, Mauritz; Luleå kommuns historia I (Luleå 1992).

 

Alvik och Långnäs;
• Adolf Hjorts fotosamling som nu förvaras på Norrbottens museum.
• Bengt Johanssons bandinspelningar med Hjalmar Isaksson från första hälften av 1970-talet.
• Ladornas bygd del 1 (Luleå 1976).
• Ladornas bygd del 2 (Luleå 1978).
• Per Clemetsson och hans ättlingar (Luleå 1984).
• Sandström, Anders; Befolkningsökning och social differentiering i en norrbottnisk kustby 1700-1895.

Opublicerad B-uppsats Luleå 1992.
• Sandström, Anders; Selets kraftstationsförening. Elektrifieringen av några byar i Norrbottens kustland. Opublicerad A-uppsats Luleå 1995.
• Sandström, Anna-Karin; Ortsinventering Långnäs by. Opublicerad högskoleuppsats Luleå 1992.

 

För den som är intresserad att ytterligare fördjupa sig i bygdens historia rekommenderas även;
• Att leva vid älven. Åtta forskare om Lule älvdal (1996).
• Domeij – Nyström – Nyström; Kyrkstaden Luleå Gammelstad (Luleå 1999).
• Flodin, Barbro; Nederluleå kyrka (Borås 1998).
• Lindblom, Else-Britt; Gårdar och namn i Nederluleå socken (Luleå 1992).
• Luleå stadsarkivs årsbok 1998-2002.
• Nyström, Jan-Olov; Ordbok över lulemålet (Umeå 1993).
• Palmgren, Georg; Sockenkartverket del 1 Beskrivningar (1999).
• Palmgren, Georg; Sockenkartverket del 2 Tabeller (2000).
• Pelijeff, Gunnar; Ortnamnen i Norrbottens län. Luleå kommun (Umeå 1990).
• Wiklund, Staffan; Våtmarksord i lulemålet (Stockholm 1992).
• Årsboken Norrbotten 1919-2002.


På webben sedan september 2002
Uppdaterad fredag 11 april, 2003