Innehåll
Startsidan
Alvik och Långnäs
Föreningar
Företag
Vänort
Bredband
Historia
Om ALBUF
Kontakta ALBUF
Karta

Kontakta oss:
Ordf. Eva Hedesand Lundqvist
070-660 09 85
0920-804 63 eva.hl@glocalnet.net

 

Julläsning

Nils Petter Nordströms handelsbod

Läs om Nils Petter Nordström handelsbod i Alvik.

(2022-12-06)

Julläsning

 

Före julgranen

Långt före julgranen blev vanlig på den svenska landsbygden under 1800-talets senare hälft, reste man julruskor och julstänger med granris intill husen på gården...

Läs om jularna före julgranen här ...

 

Elände genom tiderna

Med årets pandemi, som fortfarande pågår, så kan vi konstatera att 2020 är ett år som ingen önskar åter. Den senaste stora pandemin som svepte över världen med förödande resultat var Spanska sjukan 1918-20. Huruvida den medeltida Digerdöden nådde vårt nordliga område vet vi inte, men norra Sverige var mycket glest befolkat vid den tiden och det är möjligt att våra förfäder klarade sig den gången.

Läs om elände genom tiderna här ...

 

(2020-12-06)

Klicka här och läs om spelmannen Nils Albin Öberg från Långnäs.

 

(2013-12-15)

Gårdsnamnen i Ale, Alvik, Långnäs, Skäret och Västmark

 

Läs mer om de gamla gårdsnamnen i bygden.

Öppna dokumentet här

(2016-09-01)


Julläsning

 

Några emigrantöden från Alvik och Långnäs

 

Öppna dokumentet här

(2016-12-20)

Krigsjulen 1716

Under åren 1700-21 pågick en väldig kraftmätning i norra Europa mellan Sverige å ena sidan och Danmark, Polen samt Ryssland å andra sidan.

Efter inledande svenska framgångar under krigets första hälft, som bröts med förlusten vid Poltava 1709, slutade kriget med det svenska stormaktsväldets fall år 1721.

 

Läs hela texten här ...

(2014-12-23)

Jularna förr

För den som längtar efter julens traditioner och all den goda julmaten, kan det kanske vara av intresse med en liten tillbakablick hur man förr firade julen i våra bygder.

Tyvärr har vi inga direkta uppteckningar från Alvik och Långnäs på detta tema, men det går att göra några nedslag i Nederluleå och dessa är nog representativa även för våra byar.

 

Läs hela texten här ...

(2012-12-18)

Alviks hemman 1700 - 1900

Nu finns ”Pell-Jannes” (Jan-Erik Nilsson) material om Alvik att köpa i form av ett tjockt häfte, benämnt ”Alviks hemman 1700-1900”.

”Pell-Jannes” (Jan-Erik Nilsson)Det hela kostar endast 150 kr och kan köpas via Bengt Johansson i Långnäs (0920-80159), Birgitta Thurfjell i Luleå (0920-80203) eller Anders Sandström i Vidsel (0929-30426). Enstaka ex kan även tillhandahållas genom Tomas Sandström i Långnäs (0920-80084).

När Jan-Erik dog påsken 2004, så hade han nästan hunnit färdigställa detta material, kvar fanns endast en del kompletteringar att göra. Detta har nu skett och Per Clemetssons Släktförening, som Janne var medlem i, har låtit bekosta framställning av det färdiga häftet. Det huvudsakliga innehållet utgörs av genealogiska uppgifter om de människor som bodde och verkade på Alvik nr 1-23 (egentliga Alvik) samt nr 26-27 (Skäret). D v s uppgifter om familjebildning samt födelse-, vigsel- och dödsår. I förekommande fall finns även anteckningar om utflyttningar och giften på annan ort. M a o en veritabel guldgruva att ösa ur för släkt- och hembygdsforskare.

Senare kommer ett komplement innehållande uppgifter om soldater och inhyses under samma tidsperiod. Här är dock en större arbetsinsats av nöden, eftersom Jan-Eriks arbete endast för dessa grupper bak till 1770-talet. Komplettering pågår nu med att införa material om soldater från 1695 och fram till sistnämnda tid. Detta häfte torde vara klart till sommaren.

Anders Sandström

Knektminnen

Så lyder rubriken på en artikel som publicerades i Norrbottens-Kuriren den 20 januari 1934. Den handlar om de gamla indelta soldaterna nr 8 Spjut i Alvik och nr 16 Öhman i Långnäs, vilka berättar om sina minnen från lägerlivet i Notviken från slutet av 1800-talet.

Tyvärr vet jag inte vem författaren var, men han lyckas förmedla en känsla av närvaro vid sitt besök hos de båda gamla knektarna en kort gråmulen vinterdag för bra precis 75 år sedan. Jag har ordagrant återgett hela artikeln. Dessutom har jag försett den med mina egna kommentarer, vad gäller de båda huvudpersonerna och den tid de verkade i. En tid så nära vår egen, men ändå så långt borta.

Anders Sandström


Läs artikeln här ... (Kräver Acrobat Reader. Läs mer om Acrobat Reader här)

Alvik och Långnäs historia

Redan för 7.000 år sedan finns spår av människor i lulebygden. De levde på jakt och fiske. Först 1.000-1.200 e Kr uppstår fast bosättning med sädesodling. Under 1300- och 1400-talen omtalas flera olika byar i Luleå socken. Alvik nämns första gången år 1486 och Långnäs år 1549. Byarnas tillkomst får dock sannolikt sökas under medeltiden.

Alvik och Långnäs byar ligger i den södra delen av Luleå kommun och är med stor sannolikhet medeltida. Vi finner också spår av människor långt tillbaka i tiden i byarnas omedelbara närhet. Under historisk tid har befolkningen försörjt sig på jordbruk och boskapsskötsel, det är först efter andra världskriget som det mönstret bryts. I det avseendet är byarna lika många andra i länet och det kan därför vara av intresse följa dem genom århundradena.


Läs om Alvik och Långnäs historia i 19 avsnitt här.
Av Anders Sandström.

Julen 1808

En tidsbild

 

Läs den här ...

 

Samlingslokalernas historia

Ove Nordlander har sammanställt historien om samlingslokalerna i Långnäs och Alvik.

 

Läs historiken här.

 

Alvik Långnäs hembygsförening

Här finns hela hembygdsföreningens historia.

Bengt Johansson har sammanställt hembygdsföreningens historia.


Läs om hembygdsföreningens historia här ...

AIK:s historia

Ove Nordlander har sammanställt AIK:s historia.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att läsa sammanställningen som startar med AIK:s födelse den 6 mars 1934 fram till år 2002 när AIK har ett lag i den högsta damfotbollsserien.

(Läs om PDF-formatet här...)


AIK:s historia, av Ove Nordlander ...

 
På webben sedan 19 september 2002
Uppdaterad Fredag 16 December, 2022