Innehåll
Startsidan
Alvik och Långnäs
Föreningar
Företag
Vänort
Bredband
Historia
Om ALBUF
Kontakta ALBUF
Karta

Kontakta oss:
Ordf. Eva Hedesand Lundqvist
070-660 09 85
0920-804 63 eva.hl@glocalnet.net

 

Tvillingbyarna Alvik och Långnäs

 

Klicka för en större kartaDrygt två mil från Luleå ligger byarna Alvik och Långnäs hand i hand på Långbergets sydsluttning. Byarnas utveckling har skett i skov, beroende på hur arbetsmarknaden och modet har varit. Under sjuttiotalet ökade invånarantalet stort. Det var efterkrigstidens stora barnkullar som hunnit växa upp och som behövde någonstans att bo. Arbetsmarknaden var stor och Alvik/Långnäs låg på rätt avstånd till jobben.

Gammalt sigillMan har funnit dokument som tyder på att byarnas befolkningshistoria började så tidigt som för 600 år sedan. Vi kan anta att bönderna levde ett bra liv här, den bördiga före detta havsbottnen gav fina skördar. Idag är bönderna av minoritet och de flesta som bosätter sig här är beredda på att pendla in till Luleå för sitt dagliga värv.
Precis som på många andra ställen finns det duktigt folk som lyckas försörja sig på egen verksamhet, allt ifrån små enmans- och enkvinns(!)företag till företag med många anställda. Till de mer omtalade hör ”Grisfarmen”, Alviks Trafik och det multinationella företaget Liko.

 

Det finns tolv olika föreningar i byarna, jakt, husmödrar, fotboll för att bara nämna några. Det finns alltså utrymme för den som vill engagera sig.

 

Skolan i AlvikDen nya skolbyggnaden firar snart tioårsjubileum. I skolan ryms en trevlig atmosfär, möjlighet till oliktänkande, engagerade lärare och framförallt drygt 100 fina ungar. Skolverksamhet har dock funnits i många år i byn. För de yngre barnen finns ett privat alternativ, dagmamma, och dagis med två avdelningar. Den byggnaden har hunnit med flera tioårsjubileer men fick en rejäl invändig ansiktslyftning för bara ett par år sedan. Precis som på skolan finns här en trygg personalgrupp som värnar de små. Dagiset ligger vackert till mitt i byn uppe på Långberget. Då byborna har lyckats göra väldigt många barn de senaste åren har några barn blivit hänvisade till Antnäs dagis där det finns fler avdelningar och mer plats.

 

Gamla skolan byggs om till lägenheterCharmen som kännetecknar byn är den fina blandningen av gammalt och nytt. Här finns Norrbottensgårdar från 1800-talet, de mer fyrkantiga 40-talshusen, villor från 1970 och ultramoderna hem där stora fönsterytor ger karaktär åt boendet. Det finns hyreslägenheter på ett par ställen i byn och ytterligare en är under uppförande. Det är den gamla skolan som renoveras. För den äldre generationen finns pensionärslägenheter, små tvårumsvillor och ett äldreboende.

 

Inflyttningen till byn sker löpande. Många är vi som vuxit upp i byn, rest runt en del och nu återvänder för att sluta cirkeln. Det här ger en god social kontroll, där mor- och farföräldrar finns som en grundmur att luta sig emot.

 

Det som engagerar byborna just nu är vägen som löper genom byn. Det är en genomfartsled med bland annat tung trafik som ska samsas med cyklande skolbarn. Kommunen och vägverket jobbar för en vettig trafiklösning.

Susanna Selberg

När du kommer in mot byarna från väster
Åkrar vid vägen när du kommer in mot Alvik och Långnäs från väster.

 
På webben sedan 19 september 2002
Uppdaterad Fredag 16 December, 2022