Innehåll
Startsidan
Alvik och Långnäs
Föreningar
Företag
Vänort
Bredband
Historia
Om ALBUF
Kontakta ALBUF
Karta

Kontakta oss:
Ordf. Eva Hedesand Lundqvist
070-660 09 85
0920-804 63 eva.hl@glocalnet.net

 

ALBUF

Alvik Långnäs Byautvecklingsförening

Styrelsen

ALBUF

Alvik-Långnäs Byautvecklingsförening är en partipolitiskt obunden förening som syftar till att i samarbete med bygdens föreningsliv och enskilda bybor främja en positiv utveckling för Alvik-Långnäs med omnejd vad gäller miljö, ekonomi samt befolkningstillväxt.
Föreningen har också som syfte att stärka det lokala inflytandet gentemot olika myndigheter samt att verka för ett ökat engagemang för byagemensamma frågor bland bygdens befolkning.

 

Ett direkt resultat av ALBUF:s arbete är exempelvis bredbandsetableringen och utmärkelsen "årets by 2003".

 

Här är några exempel där ALBUF är engagerade:

  • ALBUF, som den populära förkortningen lyder, arrangerar tillsammans med ortens föreningsliv de årliga byadagarna.
  • Under några år bedrevs ungdomsgård i Bygdegården.
  • Vi ger också aktivt stöd till ett antal föräldrar som byggt och underhåller en ishockeybana på skolgården. Här planeras också banor för höjd- och längdhopp.
  • En sektion inom ALBUF har jobbat med en bredbandslösning för Alvik-Långnäs. Det projektet sjösätts under hösten 2002.
  • Vi jobbar med att VA-problemet i sörbyarna.
  • Vi jobbar med de olika vägprojekten i Alvik och Långnäs.
  • ALBUF driver denna webbplats, albuf.nu som innehåller sånt som berör byarna Alvik och Långnäs.

 

 
På webben sedan 19 september 2002
Uppdaterad Fredag 16 December, 2022