Startsidan

Startsidan

Innehåll
Startsidan
Alvik och Långnäs
Föreningar
Företag
Vänort
Bredband
Historia
Om ALBUF
Kontakta ALBUF
Karta
Följ oss på facebook
Kontakta oss:
Ordf. Eva Hedesand Lundqvist
Tfn: 0920-804 63
Mobil: 070-660 09 85
E-post: eva.hl@glocalnet.net

albuf.nu är byautvecklings-föreningens webbsida.

Alvik och Långnäs i Luleå kommuns södra del.

 

Julläsning

 

Nils Petter Nordströms handelsbod

Läs om Nils Petter Nordström handelsbod i Alvik.

 

Före julgranen

Långt före julgranen blev vanlig på den svenska landsbygden under 1800-talets senare hälft, reste man julruskor och julstänger med granris intill husen på gården...

Läs om jularna före julgranen här ...

 

Elände genom tiderna

Med årets pandemi, som fortfarande pågår, så kan vi konstatera att 2020 är ett år som ingen önskar åter. Den senaste stora pandemin som svepte över världen med förödande resultat var Spanska sjukan 1918-20. Huruvida den medeltida Digerdöden nådde vårt nordliga område vet vi inte, men norra Sverige var mycket glest befolkat vid den tiden och det är möjligt att våra förfäder klarade sig den gången.

Läs om elände genom tiderna här ...

 

(2020-12-06)

Väg 582 byggs om
Under 2022 och 2023 byggs väg 582 genom Alvik och Långnäs om.

Nu är renoveringen av väg 582 igång. Hela vägen genom Alvik och Långnäs genom Ale och upp till Selet görs vägen om. En gång- och cykelbana och ny vägbelysning byggs genom Alvik och Långnäs. Ett lager asfalt är lagt på vägen genom byarna.

Läs mer om planerna på Trafikverkets hemsida.

(2022-12-15)

Nytt häfte, Aledalica nr 10

Aledalica nr 2 – Alviks hemman från 1700-talet till 1900-talet (pris 150 kr)
Aledalica nr 3 – Alviks soldater och inhyses (pris 75 kr)
Aledalica nr 4 – På vandring med Hjalmar genom Långnäs by (slutsåld)
Aledalica nr 5 – Ersnäs 1539-1739 (pris 75 kr)
Aledalica nr 6 – Alvik 1539-1739 (pris 75 kr)
Aledalica nr 7 – På vandring med Hjalmar genom Alviks by (pris 100 kr)
Aledalica nr 8 - Ale, Långnäs och Västmark 1539-1739 (pris 75 kr)
Aledalica nr 9 – Fäbodland (Aldalens fäbodar genom tiderna) (Pris 100 kr)
Aledalica nr 10 – Muntlig tradition från Finska vinterkriget 1809-09 (Pris 50 kr)

Den som köper nr 2 och 3 vid samma tillfälle får köpa dessa för 200 kr.

Häftena kan köpas på något av följande ställen:

Tomas Sandström i Långnäs (0920-80084)
Anders Sandström i Vidsel (0929-30426)


Per Clemetssons Släktförening

(2019-06-18)

Jularna förr

För den som längtar efter julens traditioner och all den goda julmaten, kan det kanske vara av intresse med en liten tillbakablick hur man förr firade julen i våra bygder.

Tyvärr har vi inga direkta uppteckningar från Alvik och Långnäs på detta tema, men det går att göra några nedslag i Nederluleå och dessa är nog representativa även för våra byar.

 

Läs hela texten här ...

 

Krigsjulen 1716

Under åren 1700-21 pågick en väldig kraftmätning i norra Europa mellan Sverige å ena sidan och Danmark, Polen samt Ryssland å andra sidan.

Efter inledande svenska framgångar under krigets första hälft, som bröts med förlusten vid Poltava 1709, slutade kriget med det svenska stormaktsväldets fall år 1721.

 

Läs hela texten här ...

 


Kommunalråden inbjudna till möte i byarna
Albuf bjuder in föreningar och allmänhet att träffa kommunalråden.

Vi har bjudit in Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström till en föreningsträff i Bygdegården. Vi får möjlighet att lämna synpunkter på olika behov som finns i Alvik och Långnäs. Vi bjuder in alla föreningar och även allmänheten är välkomna.

 

Tid och plats: Bygdegården, sön 19 oktober kl 19:00.

Sprid gärna vidare ... Välkommen!

(2014-10-01)

Läs mer om vänortsarbetet här och krönikan som Rebecca Elvelin skriver
Nu kan du läsa Rebecca Elvelins krönikor här. Hon har nu skrivit fyra och den senaste är en julkrönika.

 

Läs mer om vänortsarbetet och krönikorna här...

(2013-12-15)

Spelmannen Öberg

Nils Albin ÖbergLäs om spelmannen Nils Albin Öberg från Långnäs.

Det finns också en ljudfil som ni kan lyssna till.

 

Läs mer här ...

 

 

 

 

 

 

(2013-12-15)

Trafikverket förbättrar väg 582 genom Alvik och Långnäs!
Efter många års arbete och påtryckningar från byautvecklingsföreningen har Trafikverket beslutat att genomföra åtgärder på väg 582 genom Alvik och Långnäs.

Vid informationsmötet som Trafikverket höll 13/6 -13 kan vi snabbt sammanfatta att det kommer att bli några punktinsatser på väg 582 genom Alvik och Långnäs under 2013. På 3-6 års sikt kommer vägen att rustas ytterligare i ett bärighetsprojekt, då hela vägen till Selet. I det projektet kommer Trafikverket bl.a. att titta på hur man kan bredda vägen genom byarna för att skapa en säkrare trafikmiljö efter vägen. Det blir då helt ny beläggning. Mer information finns på Trafikverkets webbplats. Se länk nedanför. I skrivande stund är den inte helt uppdaterad. Byautvecklingsföreningen fortsätter att bevaka arbetet. Vi vill ha en säker trafikmiljö genom byarna, inte minst för barnen!

Läs mer om planerna på Trafikverkets hemsida.

(2013-06-14)

Trafikverket förbättrar väg 582 genom Alvik och Långnäs!
Efter många års arbete och påtryckningar från byautvecklingsföreningen har Trafikverket beslutat att genomföra åtgärder på väg 582 genom Alvik och Långnäs.

Läs mer om Trafikverkets planer vad gäller väg 582.

(2012-04-20)

Trafiksituationen genom Alvik och Långnäs

Väg 582 genom Alvik och Långnäs upplevs som trång och osäker för oskyddade trafikanter.

Trafikverket har gjort en bristanalys för att se vilka trafiksäkerhetsåtgärder som behövs. De har även gjort en mätning av vägen för att kunna planera åtgärder på sträckan. Trafikverket anser att detta är ett prioriterat projekt.

 

Läs mer om Trafikverkets planer vad gäller väg 582.

(2011-10-15)

Infrastruktur i Sörbyarna. Politiker från Tekniska nämnden mötte föreningarna i Sörbyarna.

Ordförande Lenita Ericsson och vice ordförande Tore Isaksson mötte representanter för byaföreningarna och allmänhet från Sörbyarna på ett möte söndag 17 april.

På agendan fanns infrastrukturfrågor såsom gator och belysning och VA-situationen i sörbyarna.

Den som är seriöst intresserad av att bygga hus i någon av Sörbyarna kan gärna meddela dessa önskemål till någon av byaföreningarna. Det är bra om politikerna får veta detta så de kan planera för framtiden.

(2011-04-18)

Bygdegården

Alvik-Långnäs Bygdegård finns att hyra för olika typer av arrangemang.

Boka på telefon: 070-7760307


Läs mer om Alvik Långnäs Bygdegård

(2010-12-30)

Bättre trafikmiljö genom byn

Vi fanns med på fotbollens dag 21/8

ALBUF har under många år jobbat för att få till förbättringar i trafikmiljön i Alvik och Långnäs.

Lördagen den 21 augusti fanns vi på LIKO arena under fotbollens dag för att manifestera att vi vill få till en bättre trafikmiljö genom byarna.

Vi arrangerade bl.a en tipsrunda med utlottningar av fina priser.

 

Det är nämligen så att det inte alls är säkert att vi kommer att få någon förbättring av trafikmiljön!

(2010-08-17)

ALBUF på Facebook

Nu finns ALBUF på Facebook.

Som ett komplement till denna sajt finns nu ALBUF som en Facebookgrup.

 

Länk till ALBUF på Facebook

(2010-05-19)

ALBUF, vad är det?

Alvik-Långnäs Byautvecklingsförening är en partipolitiskt obunden förening som syftar till att i samarbete med bygdens föreningsliv och enskilda bybor främja en positiv utveckling för Alvik-Långnäs med omnejd vad gäller miljö, ekonomi samt befolkningstillväxt.

Föreningen har också som syfte att stärka det lokala inflytandet gentemot olika myndigheter samt att verka för ett ökat engagemang för byagemensamma frågor bland bygdens befolkning.

 

ALVIKS HEMMAN samt ALVIKS SOLDATER OCH INHYSES under perioden 1700-1900

Nu finns ”Pell-Jannes” (Jan-Erik Nilsson) material om Alvik åter att köpa i form av ett tjockt häfte, benämnt ”Alviks hemman 1700-1900”.

 

Det hela kostar endast 150 kr och kan köpas via Bengt Johansson i Långnäs (0920-80159), Birgitta Thurfjell i Luleå (0920-80203) eller Anders Sandström i Vidsel (0929-30426). Enstaka ex kan även tillhandahållas genom Tomas Sandström i Långnäs (0920-80084).


”Pell-Jannes” (Jan-Erik Nilsson) När Jan-Erik dog påsken 2004, så hade han nästan hunnit färdigställa detta material, kvar fanns endast en del kompletteringar att göra. Detta har nu skett och Per Clemetssons Släktförening, som Janne var medlem i, har låtit bekosta framställning av det färdiga häftet. Det huvudsakliga innehållet utgörs av genealogiska uppgifter om de människor som bodde och verkade på Alvik nr 1-23 (egentliga Alvik) samt nr 26-27 (Skäret). D v s uppgifter om familjebildning samt födelse-, vigsel- och dödsår. I förekommande fall finns även anteckningar om utflyttningar och giften på annan ort. M a o en veritabel guldgruva att ösa ur för släkt- och hembygdsforskare.

Det finns även ett komplement, benämnt Alviks soldater och inhyses, innehållande uppgifter om soldater och inhyses under samma tidsperiod. Detta häfte kan köpas för 75 kr hos samma personer som ovan.

Köper man båda dessa häften på samma gång, får man dem för 200 kr. Den som tidigare har köpt första häftet kan få köpa det andra för 50 kr.

Anders Sandström

Känner du någon som borde läsa albuf.nu?

Känner du någon som skulle vilja läsa albuf.nu?

Det är många som surfar in här på albuf.nu och läser om sånt som händer i Alvik och Långnäs. Men vi tror att alla inte känner till våra sidor. Nu kan du som läsare hjälpa till och skicka vår webbadress till dina vänner. Alla som kan ha glädje av att läsa våra sidor, både boende på orten och folk i förskingringen bör få veta att vi finns.

 

Hembygdsföreningen

Alvik Långnäs hembygsförening har en egen avdelning här på albuf.nu.

FäbodarnaNu kan du läsa med om hembygsföreningen och dess arbete. Här finns föreningens historia. Fäbodsidorna är under konstruktion.

 

Läs mer om hembygdsföreningen här...

Alvik och Långnäs historia

Redan för 7.000 år sedan finns spår av människor i lulebygden.

De levde på jakt och fiske. Först 1.000-1.200 e Kr uppstår fast bosättning med sädesodling. Under 1300- och 1400-talen omtalas flera olika byar i Luleå socken. Alvik nämns första gången år 1486 och Långnäs år 1549. Byarnas tillkomst får dock sannolikt sökas under medeltiden.

 

Läs mer om Alvik och Långnäs historia i 19 avsnitt här. En historik sammanställd Anders Sandström.

 

Knektminnen

Så lyder rubriken på en artikel som publicerades i Norrbottens-Kuriren den 20 januari 1934

Den handlar om de gamla indelta soldaterna nr 8 Spjut i Alvik och nr 16 Öhman i Långnäs, vilka berättar om sina minnen från lägerlivet i Notviken från slutet av 1800-talet.

 

Trevlig läsning

Läs mer här ...

 

Samlingslokalernas historia

Ove Nordlander har sammanställt historien om samlingslokalerna i Långnäs och Alvik.

 

Läs historiken här. Pdf-dokument, kräver Acrobat Reader.

 

AIK:s historia

Ove Nordlander har sammanställt AIK:s historia.

 

Läs den här. Pdf-format.

 

Gång- och cykelväg mellan Alvik och Antnäs

Den efterfrågade gång- och cykelvägen mellan Alvik och Antnäs blev verklighet. Denna fråga har ALBUF arbetat med sedan föreningen bildades.

Allt sedan ALBUF bildades har föreningen jobbat hårt för att få till stånd en gång- och cykelväg mellan Alvik och Antnäs. Sträckan är inte lång men att tvinga ut ung och gammal på den hårt trafikerade Älvsbyvägen har inte alls varit bra. Nu kan boende i Alvik och Långnäs gå och cykla hela vägen till Antnäs, där många handlar och utövar idrott.

Vägverket byggt och kommunen kommer att underhålla vägen.

 

Antal besökare:

Föreningsverksamhet

ALBUF

Se vår facebookgrupp för mötesinfo.

Bygdegården i Alvik
Hyr Bygdegården


Bygdegården

Alvik-Långnäs Bygdegård finns att hyra för olika typer av arrangemang.

Läs mer om Alvik Långnäs Bygdegård

Bygdegårdens egen hemsida på bygdegardar.se


 
På webben sedan 19 september 2002
Uppdaterad Lördag 17 December, 2022