Alvik Långnäs hembygds-förening
HBF startsida
Historik
Fäbodarna
Innehåll
Startsidan
Alvik och Långnäs
Föreningar
Företag
Vänort
Bredband
Historia
Om ALBUF
Kontakta ALBUF
Karta
 

Alvik-Långnäs Hembygdsförening - historik

Sid 1/5

Alvik-Långnäs hembygdsförening bildades 1977. Ursprunget till föreningens tillblivelse står att finna i den studiecirkelverksamhet, som under beteckningen ”Bygd i Förvandling” år 1973 lanserades av Ann-Catrin Tideström och Norrbottens Bildningsförbund. En studiegrupp om ca 18 personer från bygden träffades på hösten samma år för att starta en dokumentation om tvillingbyarnas historia och rätt snart så stod det klart att mycket fanns att göra. Efter en termins arbete hade så pass mycket stoff samlats i gömmorna att frågan om en enkel utställning började diskuteras. I detta sammanhang blev även bygdefotografen Adolf Hjorts fotodokumentation om bygdens folk på 1920-talet aktuell, samt en del ljudbandsupptagningar med intervjuer av kända bybor. Alla historiska fakta nedtecknades och sammanställdes och efter ytterligare en säsongs arbete fann vi oss färdiga att presentera ett resultat för allmänheten.

Idegivaren Ann-Catrin Tideström kontaktades och infann sig i sällskap med Riksutställningars representant Per Bengtsson och efter an analys av skisserna fick vi fullt godkänt för vårt arbete. Vid en samtidig granskning av Hjorts negativsamling bestående av tre väl fyllda skokartonger förklarade sig Bengtsson mycket imponerad, och tillstod att han aldrig tidigare påträffat ett sådant material ifråga om mängd och kvalite. Efter ännu en genomgång av materialet tillsammans med fotografen Adolf Hjort erbjöd sig Bengtsson ta med ett urval negativ till Riksutställningar att färdigställa lagom till vår utställning. Allt gick sedan efter ritningarna och vi kunde planenligt redovisa vårt arbete inför en bred och tacksam allmänhet.

 

Utställningen som pågick under en veckas tid visade byarnas utveckling genom historien med speciell tyngdpunkt på tiden 18-1900 tal. Allt fanns prydligt ordnat med bildskärmar och text, inspelade intervjuer med kända bybor, samt presentationer av och alster efter gamla hantverkare från bygden. Genom tidigare kontakter med länsmuseet fick vi också nyttja inlånade föremål bl.a den kända ”Alviksryan” från 1700 talet.

 

Efter detta populära evenemang kom Adolf Hjorts negativsamling på ca 6000 negativ en tid att uppta större delen av vår verksamhet. Fotografen skänkte nu hela sin bildsamling till Norrbottens museum och ett närmare samarbete organiserades mellan studiecirkel, museum och riksutställningar. Museets fotoavdelning kontaktkopierade ca 200 bilder som identifierats inom studiecirkeln och bland dessa utsågs sedan ett representativt urval att ingå i ett specialnummer av Norrbottens hembygdsförenings årsskrift 1974-75. Samtidigt utformades också planer på att i Riksutsällningars regi anordna en proffessionell vandringsexposé med avsikt att få cirkulera landet runt. I april 1975 var utställningen klar och kunde invigas i Alviks nyrenoverade bygdegård. Det blev ytterligare några trevliga dagar, då även allmänheten fick tillfälle att beställa bildkopior ur samlingarna. Utställningen packades därefter ned och flyttades till Länsmuseet där den visades under en månad för att sedan via Arvidsjaur turnera runt i landet under två år. När turnén var slutförd återbördades materialet till föreningen och Alviks bygdegård, där det förvaras för framtida behov.

 

Nästa sida >>

 

 
På webben sedan 19 september 2002
Uppdaterad fredag 10 oktober, 2003